M


F13 Školení

Lidský faktor hraje v oblasti kybernetiky velmi velké riziko, proto potřebujete mít školené zaměstnance a předejít tak různým phising útokům! - (podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů v elektronické komunikaci)

Bezpečnostní školení

Aktuální trendy naservírované v naších školeních se zaměřují na trh jako celek a žádná technologie není upřednostňována. Cílem je seznámit účastníky se stávajícími kybertetickými riziky, aktuálními a budoucími trendy.

Bezpečnostní školení

Aktuální trendy naservírované v naších školeních se zaměřují na trh jako celek a žádná technologie není upřednostňována. Cílem je seznámit účastníky se stávajícími kybertetickými riziky, aktuálními a budoucími trendy.