M

Segmentace sítě

Mějte ve Vaší síti řád a pořádek!

O službě

Představte si Vaši podnikovou síť jako pevnost ohraničenou zdí. Podaří-li se útočníkovi přelézt zeď, může si uvnitř vaší pevnosti dělat, co se mu zlíbí. Pokud ale rozdělíte Vaši pevnost na více segmentů, každý chráněný svou vlastní zdí, snížíte tím útočníkovu šanci k tomu, aby se dostal k citlivým datům. Tím se výrazně navýší bezpečnost sítě a zároveň se zvýší její dostupnost. Dojde li k problému v jednom síťovém segmentu, jeho dopad se nemůže dále šířit.

Přidaná hodnota

+ VStabilní a zabezpečená podniková síť

+ VRozčlenění podnikové sítě na segmenty

+ VSíťový provoz pod Vaší kontrolou

+ VUdělování práv k přístupu do jednotlivých segmentů

+ VPodrobné logování síťového provozu

+ VMožnost monitoringu připojených/odpojených a detekce podezřelého chování

Proč tuto službu zvolit?

Ochraňte svá data díky zvýšenému zabezpečení jednotlivých segmentů sítě. Šetřete náklady za zaměstnance, kteří kvůli pomalé a přehlcené podnikové síti nemohou pracovat. Zajistěte kontinuitu provozu a nedovolte, aby kybernetický útok paralyzoval celou podnikovou síť.