M

Řízení rizik

Řídit znamená předcházet

O službě

Události poslední doby nás učí, že kdo je připraven, není překvapen. Po úvodní konzultaci s Vámi definuijeme oblast, ve které se budeme riziky zabývat. Identifikujeme kritická aktiva Vaší společnosti a posoudíme jejich zranitelnost vůči konkrétním hrozbám. Navrhneme opatření k nápravě zjíštěných slabin dle závažnosti jejího dopadu na chod společnosti.

Přidaná hodnota

+ Vypracování evidence aktiv

+ Identifikace hrozeb a zranitelností

+ Analýza a hodnocení rizik

+ Návrh opatření proti rizikům

+ Implementace opatření

Proč tuto službu zvolit?

Udržte si konkurenční výhodu. Ušetřete za výdaje při řešení kritických událostí, které bývají větší než výdaje za prevenci.