M

IT audit

Zjistěte kdo používá co

O službě

IT audit F13 zanalyzuje Vaši IT inftrastrukturu a IT procesy a na základě této analýzy předloží doporučení, jak využívat firemní IT efektivněji a s minimálním možným rizikem.

Přidaná hodnota

+ Analýza aktuálního stavu a hardware a jeho konfigurace

+ Evidence používaných software a jejich licenční politiky

+ Identifikace slabých míst, rizik a hrozeb

+ Revize přístupových hesel

+ Návrh opatření pro bezproblémový chod

Proč tuto službu zvolit?

Získejte podklady pro optimalizaci Vašeho IT a úsporu nákladů. Dodržte bezpečnostní předpisy a směrnice.