M

Bezpečnostní školení

Vše na jednom míste, bez nesmyslů!

O službě

Aktuální trendy naservírované v naších školeních se zaměřují na trh jako celek a žádná technologie není upřednostňována. Cílem je seznámit účastníky se stávajícími kybertetickými riziky, aktuálními a budoucími trendy.

Přidaná hodnota

+ Vědět zamená předejít potencionálnímu problému

+ Seznámení se s riziky a kroky nutnými k jejich eliminaci

+ Ukázky z praxe

Proč tuto službu zvolit?

Zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců k větší efektivitě a motivaci k produktivitě. Vyhněte se nákladům za IT způsobené lidskou chybou.